Hệ số CAR là gì? Tầm quan trọng của hệ số CAR đối với doanh nghiệp

Hầu hết những ngân hàng thương mại kể cả ngân hàng nhà nước đều sử dụng những công cụ để quản lý hoạt động kinh doanh. Điều này giúp họ phần nào hạn chế được những rủi ro trong vấn đề quản lý nợ xấu không may xảy ra dẫn đến trường hợp đóng cửa ngân hàng. Một trong số những công cụ được sử dụng nhiều nhất chính là hệ số tỷ lệ an toàn vốn, hệ số CAR. Vậy hệ số CAR là gì?

Tỷ lệ an toàn vốn đã góp phần đo lường sức mạnh tài chính để các tổ chức tài chính có thể thực hiện được việc đáp ứng nghĩa vụ tài sản và phần vốn của ngân hàng thương mại. Hệ số CAR được tính bằng cách chia vốn của ngân hàng có trọng số rủi ro cao. Vậy ngoài nhiệm vụ trên hệ số CAR còn đóng vai trò gì trong việc sử dụng và quản lý tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu hiện nay. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm thông qua khái niệm về hệ số CAR là gì dưới đây bạn nhé!

Khái niệm hệ số CAR là gì?

Hệ số CAR là gì? Hệ số CAR chính là tỷ lệ vốn ngân hàng so với số tài sản có trọng số rủi ro cao. Cũng như tỷ lệ nợ ngắn hạn của những ngân hàng hiện nay. Hệ số CAR được tính toán và quyết định thông qua những ngân hàng trung ương và những cơ quan có trách nhiệm quản lý ngân hàng. 

Mục đích chính là ngăn chặn những ngân hàng thương mại sử dụng chiêu thức kinh doanh đòn bẩy quá mức dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán trong suốt một thời gian dài.

Nói một cách chính xác, hệ số CAR đóng vai trò đo lường lượng vốn của một ngân hàng nhất định. Nó sở hữu tỷ lệ % dựa trên tổng mức tín dụng của ngân hàng cụ thể. Những tổ chức cơ quan chuyên ngành sẽ tiến hành thực thi tỷ lệ vốn ngân hàng đó để đảm bảo ngân hàng thực hiện đúng luật tín dụng.

 Điều này cũng là hành động cần thiết để bảo vệ tiền của người gửi và thúc đẩy sự phát triển ổn định trong hiệu quả hoạt động chung của nhiều ngân hàng tại Việt Nam thời điểm hiện tại.

Vai trò của hệ số CAR là gì?

Hệ số an toàn vốn chính là hệ số đóng vai trò quan trọng để xác định năng lực của ngân hàng trong vấn đề đáp ứng các khoản nợ phải chi trả có thời hạn. Bên cạnh đó còn hạn chế những rủi ro trong vấn đề tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro từ những hoạt động kinh doanh khác. 

Hệ số CAR chính là thước đo hữu hiệu để đo lường vốn được ngân hàng sử dụng và hỗ trợ tài sản rủi ro của những ngân hàng hiện nay. Nó chính là tấm đệm cần thiết để những ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước có thể tránh được những rủi ro tiềm ẩm và bảo vệ số tiền người gửi tối ưu nhất.

Hệ số an toàn vốn có ưu điểm và nhược điểm gì?

Ưu điểm

Hệ số CAR giúp những ngân hàng có thể duy trì được vốn nhất định thông qua việc quản lý những rủi ro trong mỗi khoản vay. Theo tỷ lệ tính toán thì rủi ro càng cao thì mức vốn yêu cầu cũng sẽ tỷ lệ thuận với nó. Khi xác định được hệ số CAR nhà đầu tư có thể xác định được những rủi ro của những ngân hàng trong tổng thể nguồn vốn vay hiện nay.

Nhược điểm

Hạn chế lớn nhất của hệ số CAR chính là không thể tính toán đến việc tổn thất mức độ dự kiến chính xác là bao nhiêu? Vì vậy dễ xảy ra nguy cơ làm biến dạng nguồn vốn ngân hàng xảy ra khủng hoảng tài chính nhất định.

Tại sao hệ số CAR quan trọng?

Một trong những lý do để hệ số CAR trở nên quan trọng và cần thiết với hầu hết những ngân hàng hiện nay là vì nó sẽ giúp hoạt động kinh doanh của ngân hàng được đảm bảo hơn hết. Các ngân hàng có đủ hỗ trợ để nhận về một khoản nợ hợp lý trước khi họ thông báo chính thức vỡ nợ và mất tiền của người gửi.

 Tỷ lệ an toàn sẽ đảm bảo tính hiệu quả nhanh chóng và ổn định của mỗi ngân hàng đóng góp vào hệ thống tài chính quốc gia bằng cách giảm đi những nguy cơ thua lỗ và thanh toán.

Nhìn chung chúng ta có thể hiểu một ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao sẽ được xem là ngân hàng an toàn và có đủ năng lực cũng như nghĩa vụ tài chính minh bạch nhất. Hệ số CAR của ngân hàng càng cao thì mức độ bảo vệ an toàn của người dùng khi gửi tiền càng được đảm bảo.

Như vậy thông qua việc phân tích những khía cạnh ưu điểm và nhược điểm của hệ số CAR là gì? Chúng tôi đã cung cấp đến bạn đọc những thông tin hữu ích nhất liên quan đến tỷ lệ hoàn vốn an toàn được nhiều ngân hàng áp dụng hiện nay. Mong rằng bạn sẽ có thêm được nguồn kiến thức hữu ích để phát triển năng lực làm việc và sự hiểu biết bản thân nhiều hơn.